Qaradağ rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qaradağ rayon Mərkəzi kitabxanası
Tədbirlər
24 Oktyabr , 2017
Hüseyn  Abdulla  oğlu  Rasizadə  (Hüseyn  Cavid)  1882-ci il  oktyabr  ayının  24-də  Naxçıvanın  Kəngərli  rayonunun  Şahtaxtı  kəndində, ruhani  ailəsində  doğulmuşdur. Hüseyn  Cavid  klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatının  ən  yaxşı  ənənələrini  inkişaf  etdirən  sənətkarlardandır. O, XX  əsr  Azərbaycan  mütərəqqi  romantizminin  banilərindən  biri  olmuşdur. Hüseyn  Cavid  sənəti  janr  və  forma  cəhətdən  zəngindir,  və  daha  çox  dramatuq  kimi  tanınmışdır. Hüseyn  Cavid  5  dekabr  1941-ci  ildə  İrkutsk  vilatətinin  Tayşet  rayonunun  Şevçenko  kəndində  həlak  olmuşdur.