Qaradağ rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qaradağ rayon Mərkəzi kitabxanası

Redyard Kiplinq

Çoxşaxəli yaradıcılığı həmişə ədəbi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan və heç təsadüfi deyil ki, nüfuzlu Nobel mükafatı alan ilk ingilis yazıçısı Redyard Kiplinqin “Seçilmiş əsər

Moris Meterlink

Fransız dilində yazan Belçika şairi, dramaturqu və filosofu, “Təxəyyüllə və poetik fantaziyalarla zəngin dram əsərlərinə görə” ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı olmuş Moris Meterlinki absurd

Artur Miller

Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin dramları XX əsrin böyük sənət hadisəsi hesab edilirdi. Yazıçının “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilm

Nəcib Məhfuz

XX əsr müasir ərəb ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından biri olan Nəcib Məhfuzun “Seçilmiş əsərləri”nə “Məhəlləmizin hekayətləri”, “Fivin mübarizəsi” , “Liderin qətl g&

Con Steynbek

XX əsr ABŞ ədəbiyyatının ən məşhur və sevilən yazıçılarından biri olan Con Steynbek 1962-ci ildə “Həyəcanlarımızın qışı” və “Çarli ilə səyahət” əsərlərinə görə Nobel mükafatı