Qaradağ rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qaradağ rayon Mərkəzi kitabxanası

Daniel Defo. "Robinzon Kruzo".

Daniel Defo. "Robinzon Kruzo".  Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004, 464 səhMəşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun "Robinzon Kruzo" (1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə azmi,

Firidun bəy Köçərli. "Azərbaycan ədəbiyyatı”. İki cilddə. I cild.

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, alim, tənqidçi və pedaqoq Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı fundamental əsərində ədəbiyyat tariximizin ən önəmli səhifələri, ədəbi proseslər elmi ard

Firidun bəy Köçərli. "Azərbaycan ədəbiyyatı”. İki cilddə. II cild.

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, alim, tənqidçi və pedaqoq Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı fundamental əsərində ədəbiyyat tariximizin ən önəmli səhifələri, ədəbi proseslər elmi ard

Viktor Hüqo

Böyük fransız yazıçısı və mütəfəkkiri Viktor Hüqonun məşhur “Səfillər” romanının III və IV hissələrinin daxil edildiyi bu kitabda XIX əsrdə Fransada baş verən tarixi hadisələrin və insan talel