Qaradağ rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qaradağ rayon Mərkəzi kitabxanası

Ən çox oxunan kitablar
Firidun bəy Köçərli. "Azərbaycan ədəbiyyatı”. İki cilddə. I cild.
30 Avqust , 2016

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, alim, tənqidçi və pedaqoq Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı fundamental əsərində ədəbiyyat tariximizin ən önəmli səhifələri, ədəbi proseslər elmi ardıcıllıqla nəzərdən keçirilmişdir. İndi də öz ədəbi və elmi dəyərini itirməyən “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri milli-bədii söz sənətimiz haqqında mötəbər məxəz sayılmaqdadır.

"Azərbaycan ədəbiyyatı”. İki cilddə. 1-ci cild.Bakı, “AVRASİYA PRESS”, 2005, 560 səh.