Qaradağ rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Qaradağ rayon Mərkəzi kitabxanası

Ən çox oxunan kitablar
Daniel Defo. "Robinzon Kruzo".
30 Avqust , 2016
Daniel Defo. "Robinzon Kruzo".  Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004, 464 səhMəşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun "Robinzon Kruzo" (1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə azmi, iradə möhkəmliyi, dözümlüyü, yaradıcı əməyi tərənnüm olunur. Əsər adi insanın yaradıcı fəaliyyətinin imkanlarına inam hissi aşılayan bir roman kimi bizi məftun edir. Saysız-hesabsız oxuculara nəsilbənəsil bədii zövq vermiş "Robinzon Kruzo" öz qəribə macəralarıyla hər yaşda oxunan kitabdır.